اخبار > شروع فرایند فراخوان جذب هیأت علمی (مهندسی برق)چهارشنبه ٣ بهمن ١٣٩٧ :: ١٣:٤٩

شروع فرایند فراخوان جذب هیأت علمی (مهندسی برق)

متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی بهمن96 و شهریور97 رشته مهندسی برق جهت شرکت در کارگروه علمی، با در دست داشتن مدارک لازم در روز مشخص شده حضور یابید.

شروع فرایند فراخوان جذب هیأت علمی (مهندسی برق)

به اطلاع متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی بهمن96 و شهریور97 رشته مهندسی برق می رساند جهت شرکت در کارگروه علمی، ضمن مطالعه لینک های ذیل با در دست داشتن مدارک لازم در روز مشخص شده حضور یابید.

 

(بسیار مهم) مدارکی که متقاضیان در روز مصاحبه باید به همراه داشته باشند (بسیار مهم)

فرم الف

اسامی متقاضیان رشته مهندسی برق دوشنبه97/11/08

 

 

مکان برگزاری مصاحبه ها در سازمان مرکزی دانشگاه به آدرس ذیل می باشد؛

یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مدیریت دانشگاه، حوزه ریاست، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب