اخبار > پنل اقتصادی با مشارکت دانشگاه یاسوج و اتاق بازرگانی برگزار می شوديکشنبه ٧ بهمن ١٣٩٧ :: ١٠:٣٤

پنل اقتصادی با مشارکت دانشگاه یاسوج و اتاق بازرگانی برگزار می شود

پنل اقتصادی با مشارکت دانشگاه یاسوج و اتاق بازرگانی با عنوان " راههای مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی روستایی استان " برگزار می شود .

پنل اقتصادی با مشارکت دانشگاه یاسوج و اتاق بازرگانی برگزار می شود

بدین وسیله به اطلاع می رساند که جلسه پنل اقتصادی با مشارکت دانشگاه یاسوج و اتاق بازرگانی با عنوان " راههای مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی روستایی استان " برگزار می شود .

زمان: دوشنبه 8 بهمن 1397 - ساعت 9 تا 12

مکان:  سالن جلسات حوزه ریاست


جهت شرکت در این نشست دعوت به عمل می آید .