اخبار > دومین کنگره بین المللی جندی شاپور برگزار می شودچهارشنبه ١ اسفند ١٣٩٧ :: ٠٨:٤١

دومین کنگره بین المللی جندی شاپور برگزار می شود

دومین کنگره بین المللی جندی شاپور در محورهای مختلف جندی شاپور برگزار می شود.

دومین کنگره بین المللی جندی شاپور برگزار می شود

دومین کنگره بین المللی جندی شاپور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در محورهای مختلف جندی شاپور برگزار می شود .