اخبار > آگهی مناقصه/ فنس‌کشی زمین ورزشی یاسوج و گچساران/ احداث دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت گچسارانچهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨ :: ٠٩:٤٢

آگهی مناقصه/ فنس‌کشی زمین ورزشی یاسوج و گچساران/ احداث دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت گچساران

مناقصه فنس کشی زمین ورزشی یاسوج و زیرسازی و فنس کشی گچساران و دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت و گاز گچساران

آگهی مناقصه/ فنس‌کشی زمین ورزشی یاسوج و گچساران/  احداث دیوار ضلع جنوبی دانشکده  نفت گچساران

آگهی مناقصه جدید دانشگاه یاسوج منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی، بر اساس آنچه که در این آگهی مناقصه آورده شده است، پروژه فنس کشی زمین ورزشی سایت آموزشی دانشگاه یاسوج، زیرسازی و فنس کشی زمین ورزشی دانشکده نفت و گاز گچساران و دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت و گاز گچساران به صورت مناقصه آگهی شده است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.