اخبار > فراخوان آگهی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تأسیسات ساختمان آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوجشنبه ٤ آبان ١٣٩٨ :: ١٤:٥٧

فراخوان آگهی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تأسیسات ساختمان آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد اجرای عملیات تکمیلی پروژه آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید.

   فراخوان آگهی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تأسیسات ساختمان آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

            فراخوان آگهی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تأسیسات ساختمان آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

 

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد اجرای عملیات تکمیلی پروژه آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ای واگذار نماید.

موضوع مناقصه: اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تأسیسات ساختمان آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

محل اجرای پروژه : استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان بویر احمد، دانشگاه یاسوج

مدت اجرای کار:  مدت اجرای کار از زمان امضاء قرارداد و تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت  5 ماه شمسی

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجار) دارای پایه حداقل 5 رسته ابنیه و  5 تاسیسات و (صلاحیت مرتبط) دعوت می­گردد از روز شنبه مورخ 1398/08/04تا ساعت 10 روز سه­شنبه مورخ 1398/08/14، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت تا ساعت 9 روز شنبه مورخ 1398/08/25مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.