اخبار > فراخوان آگهی مناقصه یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیلی خط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب به همراه سیستم پمپاژ و مخزن بتنی دانشگاه یاسوجيکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ :: ٠٨:٣٩

فراخوان آگهی مناقصه یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیلی خط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب به همراه سیستم پمپاژ و مخزن بتنی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد اجرای عملیات تکمیلی خط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب به همراه سیستم پمپاژ و مخزن بتنی دانشگاه یاسوج را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید.

فراخوان آگهی مناقصه یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیلی خط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب به همراه سیستم پمپاژ و مخزن بتنی دانشگاه یاسوج

فراخوان آگهی مناقصه یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیلی خط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب به همراه سیستم پمپاژ و مخزن بتنی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد اجرای عملیات تکمیلی خط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب به همراه سیستم پمپاژ و مخزن بتنی دانشگاه یاسوج را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ای واگذار نماید.

موضوع مناقصه: اجرای عملیات تکمیلی خط جمع­آوری و انتقال فاضلاب به همراه سیستم پمپاژ و مخزن بتنی دانشگاه یاسوج

محل اجرای پروژه : استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان بویر احمد، دانشگاه یاسوج

مدت اجرای کار:  مدت اجرای کار از زمان امضاء قرارداد و تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت  دو (2) ماه شمسی

مشخصات فنی:  بر اساس نقشه­های پیوست و برآورد

برآورد تقریبی  624/157/999/4 (چهار میلیارد و  نهصد و نود و نه میلیون و صد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و بیست و چهار)

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجار) دارای پایه حداقل 5 رسته آب و (صلاحیت مرتبط) دعوت میگردد از روز چهار­شنبه مورخ 20/09/1398 تا ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 25/09/1398، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و تا ساعت 8 روز شنبه مورخ 07/10/ 1398 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.