اخبار > کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله ملک حسینی (ره)/گزارش تصویریشنبه ٦ آبان ١٣٩٦ :: ١٣:٠٤

کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله ملک حسینی (ره)/گزارش تصویری

کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله ملک حسینی (ره)/گزارش تصویری

کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله ملک حسینی (ره)/گزارش تصویری