اخبار > بازدید معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان از بخشهای مختلف خدمات رفاهی دانشجویی دانشگاه یاسوجسه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦ :: ١١:٤٥

بازدید معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان از بخشهای مختلف خدمات رفاهی دانشجویی دانشگاه یاسوج

دکتر مرادی در پایان گفت: استفاده از چنین تجاربی می تواند به بهبود کیفیت خدمت رسانی در دانشگاه کمک کند و همچنین باعث معرفی ظرفیت ها و دست آوردهای دانشگاه و تبادل تجارب موفق بین دانشگاهها شود.

بازدید معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان از بخشهای مختلف خدمات رفاهی دانشجویی دانشگاه یاسوج

دکتر رامین مرادی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت:در راستای ارتقاء خدمات رفاهی دانشجویی،  در صدد استفاده از تجارب دانشگاههای موفق در این زمینه هستیم. سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: بمنظور استفاده از نظرات کارشناسی و تجارب مدیران موفق حوزه دانشجویی و در راستای اصلاح ساختارها و تغییر برخی روندها در حوزه ارائه خدمات دانشجویی، از دکتر علی اکبر کجباف مدیر دانشجویی موفق و باتجربه دانشگاه اصفهان جهت بازدید از بخشهای مختلف مرتبط با حوزه دانشجویی دعوت بعمل آمد. وی افزود: در این دیدار یک روزه، آقای دکتر کجباف که از سال 1389 تا کنون معاونت دانشجویی دانشگاه اصفهان را بر عهده داشته اند از خوابگاههای دانشجویی، سلف سرویس دانشگاه و اتاقهای سلامت دانشگاه از نزدیک بازدید نموده و با امکانات و خدمات دانشجویی ارائه شده در دانشگاه یاسوج آشنا شدند.دکتر مرادی با اشاره به برخی از جزئیات این بازدید در این باره گفت: معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان کیفیت خدمات ارائه شده از جمله خوابگاههای دانشجویی، سلف سرویس، نقلیه و ... را مثبت ارزیابی نموده و پیشنهاداتی در راستای اصلاح و رفع برخی نواقص ارائه نمود. سرپرست معاونت  فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یاسوج ابراز امیدواری کرد با استفاده از نظرات و تجارب مدیران دانشجویی موفق در سطح ملی بتوانیم کیفیت خدمات رفاهی دانشجویی را با برنامه ریزی و حمایت بخشهای مختلف دانشگاه ارتقاء دهیم. دکتر مرادی در پایان گفت: استفاده از چنین تجاربی می تواند به بهبود کیفیت خدمت رسانی در دانشگاه کمک کند و همچنین  باعث معرفی ظرفیت ها و دست آوردهای دانشگاه و تبادل تجارب موفق بین دانشگاهها شود.