اخبار > دیدار رئیس دانشگاه یاسوج با معاون برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان کشورشنبه ٢ دی ١٣٩٦ :: ١١:٢٢

دیدار رئیس دانشگاه یاسوج با معاون برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان کشور

دیدار رئیس دانشگاه یاسوج با معاون برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان کشور

دیدار رئیس دانشگاه یاسوج با معاون برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر تقی زاده معاون برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان کشور با حضور در دفتر رئیس دانشگاه با وی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دکتر تقی زاده با اشاره به رتبه بندی خوابگاه‌های دانشجویی از سال 94 تاکنون ارزیابی کیفی خوابگاهها را مهم دانست و افزود:  فعالیت‌های صورت گرفته در دانشگاه یاسوج به منظور  افزایش سطح کیفی خوابگاههای دانشجویی قابل تقدیر است.

وی در خصوص اعطای تسهیلات صندوق به دانشگاه‌ها گفت: به منظور بهبود وضعیت فعلی خوابگاهها فعالیت‌های صورت گرفته دانشگاهها ارزیابی شده و به فراخور این فعالیت‌ها کمک‌های صندوق اعطا خواهد شد.

رئیس دانشگاه یاسوج نیز با تشکر از سفرهای کارشناسی مدیران و کارشناسان صندوق رفاه در سال اخیر اظهار امیدواری کرد این سفرها بتواند منشا ثمرات خیر برای پیشبرد اهداف دانشگاه یاسوج باشد.

دکتر رحیمی با اشاره به اقدامات عملی دانشگاه در حوزه رفاهی دانشجویی به  طرح تحول خدمات رفاهی دانشجویی، تعمیرات خوابگاه‌ها، محوطه سازی خوابگاه‌ها بازارچه دانشجویی و دیگر اقدامات انجام شده اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در 3 سال گذشته همه خوابگاه‌های دانشجویی در برنامه تعمیر و بهسازی قرار گرفتند.

در پایان این دیدار دکتر تقی زاده به همراه مدیر اداری پشتیبانی صندوق رفاه دانشجویی و تنی چند از مسئولین دانشگاه ار خوابگاه‌های دانشجویی بازدید نمود.