اخبار > انتشار دو کتاب توسط عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوجدوشنبه ١١ دی ١٣٩٦ :: ١٠:٠٠

انتشار دو کتاب توسط عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

انتشار دو کتاب توسط عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

انتشار دو کتاب توسط عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کتاب " مطالبه خسارات معنوی متوفی در حقوق اسلام و ایران" توسط خانم دکتر فاطمه قدرتی عضو هیأت علمی دانشکده الهیات دانشگاه یاسوج منتشر شد.

نویسنده در این کتاب به عرصه های مهم و مورد اختلاف ارث پذیری حق مطالبه خسارات معنوی به لحاظ حقوقی و فقهی اشاره نموده است.

همچنین از این نویسنده کتاب دیگری با عنوان " مالکیت ترکه قبل از تصفیه" نیز به چاپ رسیده است. در این کتاب وضعیت مالکیت ماترک و دارایی متوفی قبل از تصفیه و تحریر ترکه به عنوان یکی از مباحث مهم و اختلافی در محافل فقهی و حقوقی، مورد پژوهش قرار گرفته است.