اخبار > بازدید سرپرست دانشگاه یاسوج ازمجتمع خوابگاهی خواهراندوشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٦ :: ١٦:١٠

بازدید سرپرست دانشگاه یاسوج ازمجتمع خوابگاهی خواهران

بازدید سرپرست دانشگاه یاسوج ازمجتمع خوابگاهی خواهران

بازدید سرپرست دانشگاه یاسوج ازمجتمع خوابگاهی خواهران

سرپرست دانشگاه یاسوج از مجتمع خوابگاهی فاطمه زهرا(س) خواهران بازدید.به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این بازدید سه ساعته،دکتر عریان از مسایل و مشکلات خوابگاهی دانشجویان مطلع گشت و دستورات لازم  اتخاذ شد.بر پایه این گزارش،در این بازدید که معاونین و مدیران و کارشناسان مرتبط حضور داشتند دانشجویان دختر در فضایی صمیمی به بیان مشکلات خویش پرداختند.