اخبار > بازدید سرپرست دانشگاه یاسوج از مجتمع خوابگاهی پسرانسه شنبه ١٥ اسفند ١٣٩٦ :: ٠٩:٤٦

بازدید سرپرست دانشگاه یاسوج از مجتمع خوابگاهی پسران

بازدید سرپرست دانشگاه یاسوج از مجتمع خوابگاهی پسران

بازدید سرپرست دانشگاه یاسوج از مجتمع خوابگاهی پسران

سرپرست دانشگاه یاسوج در ادامه بازدیدهای خود از مجتمع خوابگاهی امام علی (ع) پسران بازدید و از نزدیک مسائل و مشکلات رفاهی دانشجویان را بررسی نمود.

بر اساس این گزارش دکتر احمد عریان در بازدید چند ساعته خود به صورت مستقیم با دانشجویان گفتگو  کرد و به سوالات  آنان  پاسخ داد.

در این بازدید مدیر حوزه ریاست، معاون فرهنگی و دانشجویی و مدیران مربوطه  ایشان را همراهی نمودند.