اخبار > مقام برتر عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج در کنفرانس بین المللی مالزیچهارشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٦ :: ١٣:٠٤

مقام برتر عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج در کنفرانس بین المللی مالزی

مقام برتر عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج در کنفرانس بین المللی مالزی

مقام برتر عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج در کنفرانس بین المللی مالزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مقاله ارائه شده توسط عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج، در بیستمین کنفرانس بین المللی علوم زراعی و گیاهی در کشور مالزی بعنوان مقاله برتر شناخته شد.

براساس این گزارش، دکتر محمد عبداللهی، استاد بخش گیاهپزشکی دانشگاه یاسوج توانست با ارائه یک مقاله پژوهشی حائز مقام برتر در بین مقالات ارائه شده شود.

این عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج گفت: این مقاله که قبلا نیز در یکی از ژورنال‌های معتبر چاپ شده بود نتایج یک کار پژوهشی بود.

وی ادامه داد: استفاده از بقایای گیاهی بلوط برعلیه یک نماتد در حضور یک قارچ مفید (عامل بیو کنترل) محور اصلی این کار پژوهشی بود.

دکتر عبداللهی افزود: در کنار برگزاری این کنفرانس با برنامه ریزی های انجام شده از مرکز تحقیقات سبزی و صیفی"world vegetable center  "در کشور تایوان نیز بازدید داشتم که به خاطر حضوربنده در این مرکز پرچم پرافتخار کشور عزیزمان به اهتزاز درآمد .