اخبار > افتتاحیه کلاس‌های آموزشی-ورزشی تابستانه فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه/ گزارش تصویریيکشنبه ١٠ تير ١٣٩٧ :: ١١:٤١

افتتاحیه کلاس‌های آموزشی-ورزشی تابستانه فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه/ گزارش تصویری

افتتاحیه کلاس‌های آموزشی-ورزشی تابستانه فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه/ گزارش تصویری

افتتاحیه کلاس‌های آموزشی-ورزشی تابستانه فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه/ گزارش تصویری