اخبار > آگهی مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوجدوشنبه ١١ تير ١٣٩٧ :: ١٢:٤٣

آگهی مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد خرید، نصب و راه­‌اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج با مشخصات ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله­‌ای واگذار نماید.

1-    عنوان مناقصه: خرید، نصب و راه‌­اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

2-    محل اجرای کار: یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده منابع طبیعی

3-    مدت اجرای کار: 35 روز

4-    نوع قرارداد: خرید، نصب و راه‌­اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

5-    محل تأمین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌­ای در قالب اسناد خزانه اسلامی به سررسید 1398/08/20

از کلیه شرکت­های واجد صلاحیت که دارای پرونده طراحی، نصب و مونتاژ آسانسور (دارای اعتبار) از طرف سازمان صنعت و معدن و تجارت و مراجع ذیصلاح و ثبت شده در سامانه مدیریت بازرسی آسانسورهای کشور باشند دعوت می­‌گردد از روز دو­شنبه مورخ 1397/04/11 تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/04/19با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500/000 (پانصد هزار) ریال به حساب 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها (فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز چهار­­‌شنبه مورخ 1397/04/20 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/05/01 مدارک و مستندات خود را در سه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ماده 11 این آگهی تحویل و رسید دریافت نمایند.

6-     متقاضیان می­‌بایست مبلغی معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی ضمانت­نامه معتبر بانکی به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت الف ارایه نمایند.

7-    پس از دریافت اسناد و ثبت اسم شرکت در لیست مناقصه‌­گران در صورت عدم تمایل به شرکت برای مناقصه می­‌بایست مراتب را تا ساعت 12 وقت اداری مورخ 1397/04/23به دستگاه مناقصه گزار کتباً اطلاع دهند.

8-    زمان بازگشایی پاکت‌­های پیشنهاد دهندگان در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/05/02در دفتر معاونت اداری و مالی می­‌باشد.

9-    دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات بر اساس مفاد آیین­ نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مختار می‌­باشد.

10- متقاضیان باید به صورت کتبی اعلام نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نمی­‌باشند(فرم پیوست).

11-  شرایط تکمیل پاکات مناقصه به ترتیب ذیل می­باشد:

پاکت الف- ضمانت­نامه شرکت در مناقصه

پاکت ب- حاوی مستندات و موئد توانمندی­های کاری و تخصصی مناقصه­‌گر (پیمانکار) و سوابق مربوطه و اسناد و قبول پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه­‌گر و اصل شرایط عمومی و خصوصی با مهر اصل و امضای متقاضی و مناقصه­‌گزار (اسناد حاضر)

پاکت ج نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه‌­گر با ذکر قیمت پیشنهادی به همراه پیش­‌فاکتور دستگاه پشنهادی شامل مشخصات کامل تخصصی و فنی دستگاه با درج قیمت فروش دستگاه و انجام کلیه خدمات موضوع مناقصه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده با اصل مهر و امضای مجاز و تعهدآور متقاضی

12- هزینه‌­های چاپ و آگهی­‌های مربوط به عهده برنده مناقصه می­‌باشد.

13- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی­‌شود.

14- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین­‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور می­‌باشد.

15- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کارفرما می­‌باشد.

16- مکان تحویل مدارک تکمیل شده: یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج، دفتر معاونت اداری و مالی