اخبار > سامانه الکترونیک پیشخوان خدمت در دانشگاه یاسوج راه اندازی شددوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ :: ١٢:٠١

سامانه الکترونیک پیشخوان خدمت در دانشگاه یاسوج راه اندازی شد

سامانه الکترونیک پیشخوان خدمت برای تحقق دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی‌های اداری در دانشگاه یاسوج راه اندازی شد .

سامانه  الکترونیک پیشخوان خدمت در دانشگاه یاسوج راه اندازی شد

امروزه چه سازمانهای بزرگ و چه سازمانهای کوچک در خصوص اینکه جلب رضایت و تکریم ارباب رجوع برایشان حائز اهمیت بوده و الزامات تجارت و ارائه خدمات به مشتریان میدانند، به طوری که از دیر باز سازمانها، ارگانها و حتی شرکتهای خصوصی بر آن بودهاند که با ارتقاء سطح کیفیت و جلب رضایت مشتریان و ارباب رجوع، خود را در سطح عالی قرار داده و حیات حرفهای خود را تضمین کنند. پر واضح است که این مقوله مهم و ارزشمند نیاز به ساز و کار و راهکارهای پیشرفته و اتوماتیک داشته تا بتوان به واسطه ابزارهای نرمافزاری اهداف واالی تکریم ارباب رجوع را محقق ساخت. اهدافی چون، خدمات غیر حضوری به ارباب رجوع، سهولت در دسترسی و پیگیری، پاسخ گویی مکانیزه و سریع، گوش شنوا برای ارباب رجوع، رسیدگی به شکایات و دهها هدف دیگر دانشگاه یاسوج را بر آن داشت تا با فراهم کردن بستر پیشخوان ارباب رجوع نیاز مراجعین و سازمانها را تامین نماید.

جهت دسترسی به این سامانه اینجا را کلیک کنید یا به آدرس http://sd.yu.ac.ir/ مراجعه فرمایید.