اخبار > پیام وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1399-1398يکشنبه ٧ مهر ١٣٩٨ :: ٠٨:٥٣

پیام وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1399-1398

پیام وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1399-1398

 پیام وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1399-1398