اخبار > حضور دسته جمعی مجموعه دانشگاه یاسوج در راهپیمایی 13 آباندوشنبه ١٣ آبان ١٣٩٨ :: ١٢:٣٣

حضور دسته جمعی مجموعه دانشگاه یاسوج در راهپیمایی 13 آبان

مجموعه دانشگاه یاسوج بار دیگر با حضور در راهپیمایی 13 آبان، انزجار از استکبار را فریاد زدند.

حضور دسته جمعی مجموعه دانشگاه یاسوج در راهپیمایی 13 آبان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس ، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه یاسوج ، صبح امروز بصورت دسته جمعی  در راهپیمایی 13 آبان  شرکت و انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.