اخبار > جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه برگزار شد.سه شنبه ١٢ آذر ١٣٩٨ :: ١٤:٢٠

جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه برگزار شد.

این جلسه با حضور اعضای شورا، داوران و پیشنهاد دهندگان طرحها، برگزار شد.

جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه با حضور اعضای شورا، داوران و پیشنهاد دهندگان طرحهاصبح در دفتر معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد.


در ابتدای جلسه دکتر پوران فرد، مدیر امور فناوری، کارآفرینی و ارتباط با حوزه کاربرد دانشگاه توضیحاتی را در خصوص فعالیت مرکز رشد در دانشگاه مطرح نمودند و سپس تعداد ۱۰ پروپوزال دریافت شده مورد بررسی و  سه طرح مورد موافقت قرار گرفت. با احتساب این سه طرح، تعداد فنآوران مستقر در دانشگاه به ۴۱ واحد فنآور افزایش یافت. همچنین پیشنهاد برگزاری یک رویداد ایده شو توسط مرکز رشد دانشگاه در آینده مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.