اخبار > جلسه هم اندیشی معاونت فرهنگی و دانشجویی با فعالین فرهنگی دانشگاه برگزار شدچهارشنبه ٢٢ فروردين ١٣٩٧ :: ١٠:٥٠

جلسه هم اندیشی معاونت فرهنگی و دانشجویی با فعالین فرهنگی دانشگاه برگزار شد

جلسه هم اندیشی معاونت فرهنگی و دانشجویی با فعالین فرهنگی دانشگاه برگزار شد

  جلسه هم اندیشی معاونت فرهنگی و دانشجویی با فعالین فرهنگی دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه ی هم اندیشی معاونت فرهنگی و دانشجویی و فعالین فرهنگی دانشگاه برگزار شد. بر پایه این گزارش در این نشست که با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر امور فرهنگی، کارشناسان فرهنگی و دبیران انجمن‌های علمی، کانونهای فرهنگی و تشکلهای دانشگاه برگزار شد بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و برنامه ریزی بهتر  در راستای تقویت این برنامه ها تاکید شد.

در ابتدای این نشست  معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه گفت: فعالین فرهنگی می‌بایست یک برنامه  بلندمدت کاربردی ارائه دهند.

دکتر مرادی اظهار داشت: برگزاری جشنواره دانشجویی حرکت نیازمند همفکری و برنامه ریزی دقیق است که فعالین فرهنگی دانشجویی در این مسیر نقش بسزایی دارند.

وی با اشاره به برنامه‌های معاونت فرهنگی در سال جدید خواستار برگزاری منظم جلسات ماهانه با فعالین فرهنگی و نیز اعضای شورای مرکزی تشکل ها شد و افزود: این اقدام در هم افزایی و همفکری بیشتر و ارتقای کیفیت برنامه های انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و تشکل های دانشگاه موثر است.

دکتر رامین مرادی در پایان سخنان خویش گفت: در این نشست دیدگاه‌ها، نظرات و مشکلات موجود مطرح شد و ما مطمئنا با حمایت ریاست دانشگاه درصدد رفع مشکلات خواهیم بود.

در ادامه این نشست نمایندگان انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های دانشجویی به نمایندگی از سایر دانشجویان به بیان نظرات ، دیدگاه‌ها و مشکلات خود پرداختند.


.