اخبار > دیدار رئیس دانشگاه یاسوج با مدیریت شعب بانک ملی استان/ گزارش تصویریدوشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٧ :: ١٢:٥٥

دیدار رئیس دانشگاه یاسوج با مدیریت شعب بانک ملی استان/ گزارش تصویری

دیدار رئیس دانشگاه یاسوج با مدیریت شعب بانک ملی استان/ گزارش تصویری

دیدار رئیس دانشگاه یاسوج با مدیریت شعب بانک ملی استان/ گزارش تصویری