اخبار > قابل توجه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398سه شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٧ :: ٠٨:٤٠

قابل توجه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398

براي پذيرش در رشته هاي با آزمون در دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه(، نيمه حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي،دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و همچنين رشته هاي تحصيلي با آزمون دانشگاه آزاد ، ثبت نام کنند.

قابل توجه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398