اخبار > فراخوان طراحی پوستر هفته سراهای دانشجویی سال 98دوشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٧ :: ١٠:١٧

فراخوان طراحی پوستر هفته سراهای دانشجویی سال 98

صندوق رفاه دانشجویان به منظور بهره مندی از حضور دانشجویان هنرمند و خلاق و همچنین طرح های نو و جدید، "طراحی پوسترهفته سراهای دانشجویی سال 98"

فراخوان طراحی پوستر هفته سراهای دانشجویی سال 98

صندوق رفاه دانشجویان به منظور بهره مندی از حضور دانشجویان هنرمند و خلاق و همچنین طرح های نو و جدید، "طراحی پوستر
هفته سراهای دانشجویی سال 98" را با اعلام فراخوان عمومی و دعوت از دانشجویان هنرمند به شکل مسابقه برگزار می نماید.
نوآوری، خلاقیت، زیبایی های بصری و تکیه بر نمادهای ایرانی- اسلامی و همین طور استفاده از شاخصه های دانشجویی و سراهای
دانشجویی از ملاک های اصلی پوستر خواهد بود.
شرایط مسابقه:
 شرکت برای تمامی دانشجویان آزاد است.
 هر دانشجو می تواند حداکثر 3 اثر به دبیرخانه ارسال نماید.
07 با کیفیت * آثار در ابعاد 07 dpi 377 و در قالب jpg ارسال گردند.
 چنانچه طرح پیشنهادی از منابع یا تصاویر خاصی الهام و یا استخراج شده باشد در این خصوص توضیح کامل ارائه گردد.
 در کلیه آثار باید متن زیر قید گردد:
1- هفته سراهای دانشجویی گرامی باد
2- هفتم الی سیزدهم اردیبهشت 98
)سایر اطلاعات پوستر پس از تایید نهایی آن اضافه خواهد شد(
 صندوق رفاه دانشجویان از اثر منتخب در تابلوهای دانشگاه ها و سراهای دانشجویی سراسر کشور استفاده می نماید و تقاضای حضور
در مسابقه به منزله قبول شرایط فوق از سوی هنرمند خواهد بود.
مهلت ارسال آثار:
89 بوده و باید به آدرس /1/ مهلت ارسال آثار حداکثر تا تاریخ 02 khabgah.refah@gmail.com ارسال گردد.
به اثر منتخب مبلغ 0202220222 ریال به عنوان جایزه تعلق خواهد گرفت و لوح افتخار توسط صندوق رفاه دانشجویان به
هنرمند اهدا می شود.
به 2 نفر بعدی ضمن اهداء لوح تقدیر جوایزی به رسم یادبود تقدیم می گردد.
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری