اخبار > قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگرچهارشنبه ١٧ مهر ١٣٩٨ :: ٠٨:٥١

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر به دفتر شاهد دانشگاه مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

به اطلاع کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر ( به هر نسبت ایثارگری ) می رساند با در دست داشن کپی کارت ایثارگری خود حداکثر تا تاریخ 98/8/20 به دفتر شاهد دانشگاه آقای خرام مراجعه نمایند.