اخبار > قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگرسه شنبه ١٤ آبان ١٣٩٨ :: ٠٩:١٥

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت ثبت نام و شرکت در جشنواره ایثارگر به دفتر شاهد و ایثارگر مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر در مقاطع کارشناسی ترم 4 به بعد، ارشد ترم دوم به بعد و دکترای حرفه ای قبولی  در آزمون علوم پایه به بعد و دکترای تخصصی قبولی در آزمون جامع می رساند که  جهت ثبت نام و شرکت در جشنواره ایثارگر به دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه، آقا ی خرام تا 98/8/25 مراجعه نمایید.