اخبار > آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت سوم) واگذاری امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) سال 1398 دانشگاه یاسوجدوشنبه ١٩ فروردين ١٣٩٨ :: ٠٩:٢١

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت سوم) واگذاری امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) سال 1398 دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات مکانیکی، گازی، آبی و برقی سال 1398 دانشگاه یاسوج، را با مشخصات ذیل، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت سوم) واگذاری امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) سال 1398  دانشگاه یاسوج

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت سوم) واگذاری امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) سال 1398  دانشگاه یاسوج

 

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات مکانیکی، گازی، آبی و برقی سال 1398  دانشگاه یاسوج، را با مشخصات ذیل، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید.

عنوان مناقصه: واگذاری امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات مکانیکی، گازی، آبی و برقی سال 1398  دانشگاه یاسوج، که شرح کامل آن درطرح قرارداد (ضمیمه) درج شده است.

محل اجرای کار: دانشگاه یاسوج

مدت اجرای قرارداد: از تاریخ 1398/01/01تا 1398/12/29به مدت یک­سال شمسی می­باشد.

كار فرما: دانشگاه یاسوج

دستگاه نظارت: مدیریت پشتیبانی و خدمات عمومی دانشگاه یاسوج

محل تأمین اعتبار: اعتبارات هزینه­ای

از کلیه شرکت­های واجد صلاحیت دعوت می­گردد از روز دو­شنبه مورخ 1398/01/12تا ساعت 18 روزدو­شنبه مورخ 1398/01/19مبلغ 500000 (پانصد هزار) ریال به حساب 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه واریز و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از ساعت 18:30 روز دو­شنبه مورخ 1398/01/19تا ساعت 9روز ­شنبه مورخ 31/01/ 1398 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

***- ضرورت دارد شركت­كنندگان در مناقصه قبل از ارائه پيشنهاد، از محل­هاي اجراي كار (ساختمان­ها، موتورخانه­ها، هواسازها، پست­ها و تأسیسات برقی و گازی، سیستم­های آبیاری و فضای سبز، خوابگاه­ها و ...) بازديد و رؤيت عيني نمايند. بديهي است هيچگونه عذر و بهانه­اي پس از تنظيم قرارداد پذيرفته نخواهد شد .

1- مناقصه­گر بایستی مبلغ  500.000.000 (پانصد میلیون) ریال ضمانت­نامه معتبر بانکی به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت الف ارایه نمایند. (تضمین یاد شده بایستی منطبق بر آخرین مصوبات هیأت دولت باشد)

***- آدرس  ارائه پاكت الف: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه

2- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 10 روز شنبه مورخ 1398/01/31در دفتر معاونت اداری و مالی می­باشد.

3- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات بر اساس مفاد آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مختار می­باشد.

4- متقاضیان باید به صورت کتبی اعلام نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نمی­باشند.

5- شرایط تکمیل پاکات مناقصه به ترتیب ذیل می­باشد:

پاکت الف- حاوی ضمانت­نامه معتبر بانکی با تضمین مورد نظر به عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار

الف-1- میزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 500.000.000 (پانصد میلیون) ریال می­باشد که می­بایست به یکی از روش­های زیر ارایه گردد.

الف-2- مبلغ مذکور به حساب شماره 3019046140 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به نام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه یاسوج، نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج واریز و اصل فیش واریزی ارایه گردد.

الف-3- ضمانت نامه معتبر بانکی (فرآیند ارجاع کار) به نام دانشگاه یاسوج (با اعتبار حداقل سه ماهه).

الف-4- چک تضمین شده بانک در وجه دانشگاه یاسوج

پاکت ب- حاوی مستندات، موید توانمندی­های­ کاری و تخصصی مناقصه­ گر (پیمانکار) و سوابق مربوطه و اسناد قبول پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه­ گر و از جمله:  

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

ب-1-  تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان امضاء شرکت

ب-2- تصویر مدارک ثبت شرکت و مدارک تعیین کننده سمت پیشنهاد دهنده و دارنده یا دارندگان امضاء مجاز

ب-3- اعلام نشانی رسمی و قانونی دفتر شرکت و تلفن و ...

ب-3- تصویر تعیین صلاحیت و رتبه بندی از وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1397

ب-4- تائید و مهر و امضاء شرایط مناقصه و طرح قرارداد که تمام صفحات آن بدون هیچ قید و شرطی با تصریح اینکه قرائت شده و تماماً مورد قبول است.

پاکت ج نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه­گر با ذکر قیمت پیشنهادی و به تفکیک هر ماه و قیمت کل قرارداد (به مدت 12 ماه شمسی) به ریال (به صورت صحیح، به حروف و عدد و بدون خط خوردگی) و انجام کلیه خدمات موضوع مناقصه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده با اصل مهر و امضای مجاز و تعهدآور متقاضی

6- تعیین حقوق و دستمزد کارکنان شرکت بر مبنای 20% (بیست درصد) افزایش حقوق و مزایا در سال 1398 نسبت به 1397، لحاظ گردد. بدیهی است در صورت افزایش یا کاهش درصد مذکور در سال 1398، قابل احتساب خواهد بود.

7- مواد مصرفی مورد نیاز بر عهده پیمانکار می­باشد.

8- در صورت ناقص بودن مدارک محتوی پاکت­های « الف و ب» پیشنهاد دهنده، پاکت بعدی (پاکت ج) باز نخواهد شد.

9- در صورتی­که در پاکت «ج» به غیر از قیمت پیشنهادی، مطلب و یا شرطی قید شود به هیچ وجه مورد توجه قرار نخواهد گرفت و منحصراً مفاد و مواد این شرایط مورد قبول می­باشد.

10- هزینه­های چاپ و آگهی­های مربوطه در یک یا چند روزنامه و یا سایت به عهده برنده مناقصه می­باشد.

11- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی­شود.

12- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور می­باشد.

13- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کارفرما می­باشد.

14- کلیه کسورات قانونی بر عهده مناقصه­گر می­باشد. (به استثناء مالیات بر ارزش افزوده، مطابق بند 13 این فراخوان)

15- بکارگیری نیروهای حال حاضر دانشگاه در اولویت می­باشد.

16- شرکت­هایی می­توانند در مناقصه شرکت و پیشنهاد قیمت دهند که دارای توان مالی جهت پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای کارگران خود را داشته باشند و مستندی از گردش مالی شرکت در یک­سال گذشته که نشان دهنده توان پرداخت شرکت می­باشد را به ضمیمه اسناد و مدارک ارایه نمایند

17- هر گاه مشخص گردد که در پشنهاد قیمت تبانی انجام گرفته، تبانی­کنندگان از مناقصه حذف خواهمد شد.

18- لازم است کلیه شرکت­کنندگان واجد شرایط گزارش مستندی از سوابق کار قبلی خود را به ضمیمه اسناد و مدارک ارایه نمایند.

19- مدارک شرکت­هایی که فاقد مجوز و صلاحیت کار از سازمان­های ذی­ربط ذکر شده باشند یا مدارک آنها ناقص و یا مخدوش و مشروط باشد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

20- پيشنهادهاي غير قابل بررسي

20-1- پيشنهادهايي كه چك شخصي و يا چك شركت، بعنوان تضمین شركت در مناقصه ارائه شده باشد.

20-2- پيشنهادهايي كه مبهم، مشروط و يا فاقد تضمین و شرايط و اسناد مناقصه باشد و نقطه نظرات كارشناسان كميسيون مناقصه را برآورده ننمايد.

21- شركت در مناقصه و ارایه پیشنهاد، ايجاد حق براي شركت­كنندگان و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه یاسوج نمی­نماید و دانشگاه مجاز می­باشد در چارچوب ضوابط در دستورالعمل و با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه، هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

22- برنده مناقصه پس از ابلاغ كتبي مناقصه­گزار مي­بايست ظرف مدت يك هفته براي تسليم ضمانت حسن اجراي تعهدات و امضای قرارداد مراجعه نمايد.

22-1-در صورتي­كه برنده مناقصه در مدت مذكور مراجعه ننمايد و يا از انجام يكي از موارد مذكور خودداري و يا از شرايط عدول نمايد تضمین شركت در مناقصه او به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

22-2- برنده مناقصه بايد هنگام عقد قرارداد، معادل 10% كل مبلغ قرارداد، ضمانت­نامه بانكي در وجه کارفرما بعنوان ضمانت حسن اجراي تعهدات بسپارد كه 45 روز پس از اتمام قرارداد به شرط ايفای تعهدات و ارائه مفاصا حساب­های تأمین اجتماعی و مالیاتی مسترد خواهد شد.

22-3- در صورتي­كه برنده اول مناقصه از تسليم ضمانت حسن اجراي تعهدات و امضای قرارداد و یا از سایر شرایط مورد نظر کارفرما عدول نمايد به برنده دوم مناقصه ابلاغ خواهد شد كه ظرف مدت 7 روز براي تسليم ضمانت حسن اجراي تعهدات و امضای قرارداد مراجعه نمايد. هرگاه برنده دوم مناقصه پس از ابلاغ كتبي و انقضاي مهلت مقرر در اين ماده حاضر به تسليم ضمانت حسن اجراي تعهدات و يا انعقاد قرارداد نشده و يا از شرايط عدول نمايد سپرده شركت در مناقصه او نيز به نفع کارفرما ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.

22-4- تا زمان انعقاد قرارداد با برنده اول مناقصه، ضمانت­نامه برنده دوم مناقصه نگهداري مي­گردد.

23- استرداد تضمین شركت در مناقصه

23-1- پس از تصميم كميسيون مناقصه، تضمین شركت در مناقصه نفرات دوم به بعد بلافاصله آزاد و به آنها مسترد خواهد شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

توضیح: شرکت­کنندگان در مناقصه می­توانند در صورت هرگونه ابهام با شماره تلفن 31001202-074 تماس حاصل نموده و پاسخ سوالات خود را دریافت نمایند.

 فراخوان مناقصه در سايت دانشگاه به آدرس www.yu.ac.ir نيز قابل دسترسي مي باشد