اخبار > آگهی برگزاری مزایده عمومی اجاره بوفه استخر دانشگاه یاسوجدوشنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٨ :: ١٠:٢٩

آگهی برگزاری مزایده عمومی اجاره بوفه استخر دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد بوفه استخر دانشگاه را از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ­ای به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

   آگهی برگزاری مزایده عمومی اجاره بوفه استخر دانشگاه یاسوج

 

  باسمه تعالی

 

     آگهی برگزاری مزایده عمومی اجاره بوفه استخر دانشگاه یاسوج

 

 

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد بوفه استخر دانشگاه را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ­ای به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

 

عنوان مزایده: اجاره بهاء و خدمات بوفه استخر دانشگاه یاسوج

 

 (ضمناً متقاضیان می­توانند به شکل حضوری از محل موردنظر  برای اجرای کار بازدید نمایند.)

 

محل اجرای قرارداد: یاسوج، دانشگاه یاسوج

 

مدت قرارداد: یک سال شمسی از تاریخ شروع قرارداد

 

کارفرما: دانشگاه یاسوج

 

دستگاه نظارت: مدیریت پشتیبانی و خدمات عمومی دانشگاه

 

لذا از افراد حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت در این زمینه جهت شرکت در این مزایده دعوت می­گردد از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات با ارائه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال (پنجاه هزار ریال) به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج، به دفتر معاونت اداری و مالی (آقای فرهاد کریمی) مراجعه و قیمت پیشنهادی و مدارک و مستندات خود را در سه پاکت دربسته و لاک و مهر شده، حداکثر تا روز شنبه مورخ 25/03/1398 ساعت 10 تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

1- پیمانکار موظف است کلیه اجناس و خدمات را با حداقل 15% تخفیف نسبت به قیمت روز ارائه نماید.

 

2- متقاضیان می­بایست مبلغ 50.000.000 ریال (پنجاه میلیون ریال) سفته به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت الف ارائه نمایند.

 

3- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان یکشنبه مورخ 26/03/1398 ساعت 10 در دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه می­باشد.

 

4- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات بر اساس مفاد آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مختار می­باشد.

 

5- متقاضیان باید به صورت کتبی اعلام نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نمی­باشند.

 

6- متقاضیان می­بایست مدارک و مستندات خود را در 3 پاکت لاک و مهر شده به ترتیب زیر تحویل نمایند.

 

پاکت الف: حاوی ضمانت­نامه بانکی

 

پاکت ب- حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان استعلام، مستندات ممهور به مهر استعلام دهنده، مستندات موید توانمندی­کاری و تخصصی استعلام دهنده و سوابق مربوط

 

پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مزایده­گر با ذکر قیمت پیشنهادی (به عدد و حروف) جهت انجام کلیه خدمات موضوع استعلام بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده با مهر و امضای مجاز و تعهدآور متقاضی

 

7- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی­شود.

 

8- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­­ها و موسسات آموزش عالی کشور می­باشد.

 

9- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کارفرما می­باشد.

 

10- مکان تحویل مدارک تکمیل شده یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج، دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج 

ردیف

موضوع خدمات

مکان

افراد واجد شرایط

1

بوفه و کافی شاپ

استخر دانشگاه یاسوج

ترجیحاً دانشجو یا کارمند بازنشسته دانشگاه

«بدیهی است در شرایط مساوی اولویت با دانشجو یا کارمند بازنشسته دانشگاه می­باشد.»