دوشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٩ :: ١٤:٣٣

آگهی فراخوان خرید و راه­ اندازی چیلر (90 تن واقعی در شرایط کارکرد دمایی 38 درجه سانتیگراد)پروژه کلاس درس دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

آگهی فراخوان خرید و راه­ اندازی چیلر (90 تن واقعی در شرایط کارکرد دمایی 38 درجه سانتیگراد)پروژه کلاس درس دانشگاه یاسوج

 

 

آگهی فراخوان خرید و راه ­اندازی چیلر (90 تن واقعی در شرایط کارکرد دمایی 38 درجه سانتیگراد)پروژه کلاس درس دانشگاه یاسوج

با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور، دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح زیر را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

ردیف

موضوع مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه

مهلت زماني ارائه پيشنهاد

1

خرید و راه­اندازی چیلر (90 تن واقعی در شرایط کارکرد دمایی 38 درجه سانتیگراد)پروژه کلاس درس دانشگاه یاسوج

99/11/18

ساعت 10

99/11/28

ساعت 10