صورتجلسه نهمین نشست هیات امنای دانشگاه یاسوج مورخ 97/05/13