ثبت نام کارت استخر دانشجویان دانشگاه یاسوج
نام : *
نام خانوادگی : *
کدملی: *
تلفن تماس: *

جنسیت :

*
مقطع تحصیلی : *
شماره دانشجویی: *
عکس(فرمت عکس باید JPG یا JPEG باشد و سایز عکس نباید بیشتر از 400KB باشد):
کد روبرو را وارد نمایید: لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*