Skip Menu

صفحه اصلی > اخبار شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧ :: ١٣:٣٢

نمودار سازمانی و ساختار تفصیلی دانشگاه یاسوج تصویب شد

این ساختار سازمانی به عنوان نقشه راه آینده دانشگاه یاسوج مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نمودار سازمانی و ساختار تفصیلی دانشگاه یاسوج تصویب شد

 

با پیگیری‌های شبانه روزی رئیس دانشگاه یاسوج نمودار سازمانی دانشگاه تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در پی انتصاب تیمی جهت پیگیری نمودار سازمانی دانشگاه یاسوج، پس از پیگیریهای شبانه روزی رئیس دانشگاه و تلاشهای صادقانه، دلسوزانه و بدون چشم داشت تیم مذکور، نمودار سازمانی و ساختار تفصیلی دانشگاه یاسوج پس از 14 سال، طراحی و پس از تصویب در کمیسیون دائمی و هیات امنای دانشگاه با 820 پست، به تایید دفتر برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات وزارت عتف و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

این ساختار سازمانی به عنوان نقشه راه آینده دانشگاه یاسوج مورد استفاده قرار خواهد گرفت.