اخبار > اطلاعیه دانشگاه یاسوج در خصوص ساخت خوابگاهچهارشنبه ٢٣ فروردين ١٣٩٦ :: ١٤:٤٣

اطلاعیه دانشگاه یاسوج در خصوص ساخت خوابگاه

اطلاعیه دانشگاه یاسوج در خصوص ساخت خوابگاه

اطلاعیه دانشگاه یاسوج در خصوص ساخت خوابگاه

دانشگاه یاسوج در نظر دارد جهت ساخت خوابگاه با مشارکت بانک تجارت، از بین متقاضیان دریافت تسهیلات (با سود کم) برای ساخت خوابگاه، شرکتهای واجد شرایط را انتخاب کند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشترهمه روزه از ساعت 12-9 به معاونت اداری و مالی یا واحد قراردادها دانشگاه مراجعه نمایند.