اخبار > فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور دانشگاه یاسوججمعه ١٧ اسفند ١٣٩٧ :: ٠٨:٤٦

فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد نسبت به شناسایی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره شامل: نظارت عالیه(( نظارت کارگاهی))، تجدید نظر در نقشه­ های معماری و تهیه نقشه­های تاسیسات مکانیکی و برقی دانشکده فنی و مهندسی و ساختمان کلاس درس از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمايد

فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور دانشگاه یاسوج

 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد نسبت به شناسایی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره شامل: نظارت عالیه(( نظارت کارگاهی))، تجدید نظر در نقشه­ های معماری و تهیه نقشه­های تاسیسات مکانیکی و برقی دانشکده فنی و مهندسی و ساختمان کلاس درس از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمايد

كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت­ها، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15می­باشد.

2-  مهلت دريافت اسناد فراخوان از سايت : ساعت 15 روز دوشنبه تاريخ 1397/12/20

3- مهلت زماني ارسال پاسخ فراخوان : ساعت 11 روز  ­شنبه تاريخ  1397/12/25

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت­نام: 88969737 و 85193768

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه­گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه:
یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه