اخبار > فراخوان مناقصه محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرامشنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ :: ١٣:٤٤

فراخوان مناقصه محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرام

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه عمومی محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرام را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید

     فراخوان مناقصه محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرام

 

                                               فراخوان مناقصه محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرام

 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرام  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­ گران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه روز ­شنبه مورخ 1398/01/31می ­باشد.

 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت 16 روز پنج­ شنبه مورخ 1398/02/5

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 10 روز دوشنبه تاريخ 1398/02/16

زمان بازگشایی پاکت­ها: ساعت 9 روز سه­ شنبه مورخ 1398/02/17

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه­گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه