اخبار > آگهی مناقصه در زمینه های مختلف دانشگاه یاسوجشنبه ١١ خرداد ١٣٩٨ :: ٠٩:٢٣

آگهی مناقصه در زمینه های مختلف دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه ­های به شرح زیر (مطابق جدول) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید

آگهی مناقصه در زمینه های مختلف دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه ­های به شرح زیر (مطابق جدول) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­ گران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

شماره فراخوان

موضوع مناقصه

تاریخ انتشار

مهلت دریافت اسناد

مهلت ارسال پاکات

2098060035000010

پروژه اجرای عملیات فنس کشی زمین ورزشی دانشگاه یاسوج

1398/03/05

1398/03/12

1398/3/21

ساعت 10

ساعت 10:30

2098060035000012

پروژه دو منظوره پارکینگ و نیروگاه برق خورشیدی On Grid kw50) دانشکده نفت و گاز گچساران

1398/03/08

1398/03/12

1398/3/22

ساعت 10

ساعت 10

2098060035000012

پروژه دو منظوره پارکینگ و نیروگاه برق خورشیدی (On Grid kw100) دانشگاه یاسوج

1398/03/08

1398/03/12

1398/3/22

ساعت 10

ساعت 10

2098060035000014

پروژه اجرای دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت و گاز گچساران

1398/03/08

1398/03/12

1398/3/22

ساعت 10

ساعت 10

2098060035000011

پروژه زیرسازی و عملیات فنس­کشی زمین ورزشی دانشکده نفت و گاز گچساران

1398/03/08

1398/03/12

1398/3/22

ساعت 10

ساعت 10

**** زمان بازگشایی پاکت­ها: ساعت 10:30 روز چهار­شنبه مورخ 1398/03/22

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه­گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه