اخبار > تمدید تاریخ دریافت اسناد فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­ای تعمیرات تاسیساتی (برق و مکانیک) موتورخانه­های خوابگاه مرداد و دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج تابستان سال 1398يکشنبه ٢٣ تير ١٣٩٨ :: ١٢:٢٢

تمدید تاریخ دریافت اسناد فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­ای تعمیرات تاسیساتی (برق و مکانیک) موتورخانه­های خوابگاه مرداد و دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج تابستان سال 1398

دانشگاه یاسوج در نظر دارد تعمیرات تاسیساتی (برق و مکانیک) موتورخانه های خوابگاه مرداد و دانشکده کشاورزی در تابستان سال 1398 را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ای واگذار نماید.

  تمدید تاریخ دریافت اسناد فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­ای تعمیرات تاسیساتی (برق و مکانیک) موتورخانه­های خوابگاه مرداد و دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج تابستان سال 1398

تمدید تاریخ دریافت اسناد فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­ای تعمیرات تاسیساتی (برق و مکانیک) موتورخانه ­های خوابگاه مرداد و دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج تابستان سال1398

 

  دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد تعمیرات تاسیساتی (برق و مکانیک) موتورخانه های خوابگاه مرداد و دانشکده کشاورزی در تابستان سال 1398 را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ای واگذار نماید.

موضوع مناقصه: تعمیرات تاسیساتی (برق و مکانیک) موتورخانه های خوابگاه مرداد و دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

محل اجرای پروژه : استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان بویراحمد، شهر یاسوج، دانشگاه یاسوج

مدت اجرای کار:  مدت اجرای کار از زمان امضاء قرارداد و تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت یکماه ماه شمسی

برآورد تقریبی  4.851.253.941 ( چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و دویست و پنجاه و سه  هزار و نهصد و چهل و یک ) ریال

- پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی بر اساس فهرست بهای ابنیه، مکانیک و برق سال 1398، می­باشد و هیچگونه تعدیل و مابه­التفاوت مصالح تعلق نمی­گیرد.

تأمین اعتبار: از محل اعتبارات بخش تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات، محوطه­سازی و تأسیسات زیربنایی سال 1398 دانشگاه یاسوج (بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور) در قالب اسناد خزانه اسلامی و نقد

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجار) دارای پایه حداقل 5 رسته تاسیسات و (صلاحیت مرتبط) دعوت می­گردد تا ساعت 9 روز سه­شنبه مورخ 1398/04/25، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و تا ساعت 9 روز شنبه مورخ 05 /05/ 1398 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

***- آدرس  ارائه پاكت الف: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه

2- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 9:10 روز شنبه مورخ 1398/05/5در دفتر معاونت اداری و مالی می­باشد.