اخبار > فراخوان آگهی مناقصه آماده­ سازی مقدمات نصب، خرید، نصب و راه اندازی چیلر دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج(تابستان 1398)پنج شنبه ١٠ مرداد ١٣٩٨ :: ٠٨:٠٢

فراخوان آگهی مناقصه آماده­ سازی مقدمات نصب، خرید، نصب و راه اندازی چیلر دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج(تابستان 1398)

دانشگاه یاسوج در نظر دارد آماده­سازی مقدمات نصب، خرید، نصب و راه اندازی چیلر اسکرو ظرفیت واقعی 360 تن در شرایط دمای 41 درجه سلسیوس هوای خارج را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید.

فراخوان آگهی مناقصه آماده­ سازی مقدمات نصب، خرید، نصب و راه اندازی چیلر  دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج(تابستان 1398)

فراخوان آگهی مناقصه آماده­ سازی مقدمات نصب، خرید، نصب و راه اندازی چیلر

دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج(تابستان 1398)

 

 

 

 

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد آماده­سازی مقدمات نصب، خرید، نصب و راه اندازی چیلر اسکرو ظرفیت واقعی 360 تن در شرایط دمای 41 درجه سلسیوس هوای خارج را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید.

موضوع مناقصه: آماده­سازی مقدمات نصب، خرید، نصب و راه اندازی چیلر اسکرو ظرفیت واقعی 360 تن در شرایط دمای 41 درجه سلسیوس هوای خارج

محل اجرای پروژه : استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان بویراحمد، شهر یاسوج، دانشگاه یاسوج- دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی

مدت اجرای کار:  مدت اجرای کار از زمان امضاء قرارداد و تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت سه (3) ماه شمسی

لذا از کلیه کلیه تولیدکنندگان دستگاه­های تهویه مطبوع یا شرکت­های پیمانکاری دارای حد اقل رتبه 4 تاسیسات و صلاحیت مرتبط دعوت می­گردد از روز چهارشنبه مورخ 1398/05/09تا ساعت 8 روز سه­ شنبه مورخ 1398/05/15، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و تا ساعت 8 روز شنبه مورخ 5/26/ 1398 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه ­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

2- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 10 روز شنبه مورخ1398/05/26در دفتر معاونت اداری و مالی می­باشد.