آگهی، مناقصه و مزایده

تاریخ: ١٢:٣٤ - شنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٨

فراخوان مناقصه پروژه زیرسازی و عملیات فنس­ کشی زمین ورزشی دانشکده نفت و گاز گچساران

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و عملیات فنس­کشی زمین ورزشی دانشکده نفت و گاز گچساران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:٣٠ - شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٨

آگهی مناقصه عمومی اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی و سقف ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشکده نفت و گاز گچساران

دانشگاه یاسوج در نظر دارد اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی و سقف ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشکده نفت و گاز گچساران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:١٠ - سه شنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٨

فراخوان مناقصه عمومی پروژه اجرای دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت و گاز گچساران

دانشگاه یاسوج در نظر دارد پروژه اجرای دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت و گاز گچساران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٤٦ - شنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٨

آگهی مناقصه (طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات، خرید، نصب، راه­اندازی، تحویل در محل نصب و خدمات پس از فروشپروژه دو منظوره پارکینگ و نیروگاه برق خورشیدی (On Grid kw50) دانشکده نفت و گاز گچساران

دانشگاه یاسوج در نظر دارد طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات، خرید، نصب، راه­ اندازی، تحویل در محل نصب و خدمات پس از فروش پروژه دو منظوره پارکینگ و نیروگاه برق خورشیدی (On Grid kw50) دانشکده نفت و گاز گچساران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی واگذار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٠٥ - چهارشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٨

آگهی مناقصه پروژه اجرای عملیات فنس­ کشی زمین ورزشی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد پروژه اجرای عملیات فنس­ کشی زمین ورزشی را واگذار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٤٨ - شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨

فراخوان مناقصه محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرام

دانشگاه یاسوج در نظر دارد پروژه محوطه ­سازی دانشکده صنعت و معدن چرام را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٤٤ - شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨

فراخوان مناقصه محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرام

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه عمومی محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرام را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٢١ - دوشنبه ١٩ فروردين ١٣٩٨

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت سوم) واگذاری امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) سال 1398 دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات مکانیکی، گازی، آبی و برقی سال 1398 دانشگاه یاسوج، را با مشخصات ذیل، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٣٤ - شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٨

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذاری تأسیسات سال 1398 دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای واگذاری تأسیسات سال 1398 دانشگاه یاسوج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٢٢ - شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٨

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذاری انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 1398 دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ­ای انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 1398 دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٥٥ - شنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٧

فراخوان مناقصه عمومی محوطه سازی دانشکده صنعت و معدن چرام

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه عمومی محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرام (خاکبرداری، تسطیح و رکلاژ، جدول­ کشی، موزاییک و کفپوش بتنی، پیاده رو بتنی، آسفالت و اساس و زیر اساس) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٤٦ - جمعه ١٧ اسفند ١٣٩٧

فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد نسبت به شناسایی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره شامل: نظارت عالیه(( نظارت کارگاهی))، تجدید نظر در نقشه­ های معماری و تهیه نقشه­های تاسیسات مکانیکی و برقی دانشکده فنی و مهندسی و ساختمان کلاس درس از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمايد بیشتر بخوانید ...


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>