آگهی، مناقصه و مزایده

تاریخ: ١٠:٥٩ - شنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٧

آگهي فراخوان مناقصه عمومی (امور انتظامات و حفاظت فیزیکی ) دردانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه یاسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومی (امور انتظامات و حفاظت فیزیکی ) دردانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٥٠ - شنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٧

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)

آگهي فراخوان مناقصه عمومي ( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي) دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٢٠ - چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧

آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات و انتظامات (دانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات و انتظامات (دانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه ياسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:١٥ - چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي) بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٠٧ - چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به خدمات عمومي شامل (حفظ و نگهداری فضای سبز) ، در دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به خدمات عمومي شامل (حفظ و نگهداری فضای سبز) ، در دانشگاه ياسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٠١ - چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به خدمات عمومي شامل (نظافت چی، آبدارچی،نقلیه، متصدی خوابگاه ، تاسیسات ، تایپیست، اپراتور، نامه رسانی و......)در دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به خدمات عمومي شامل (نظافت چی، آبدارچی،نقلیه، متصدی خوابگاه ، تاسیسات ، تایپیست، اپراتور، نامه رسانی و......)در دانشگاه ياسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٧:٥٨ - چهارشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٦

آگهی فراخوان استعلامهای مربوط به خرید و راه اندازی تجهیزات اداری، کامپیوتر، سرور، خرید و نصب شبکه ساختمان پارک علم و فناوری

آگهی فراخوان استعلامهای مربوط به خرید و راه اندازی تجهیزات اداری، کامپیوتر، سرور، خرید و نصب شبکه ساختمان پارک علم و فناوری بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٥٦ - چهارشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه تکمیل فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه تکمیل فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٣٦ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦

مزایده بازارچه مرکزی واقع در سایت دانشگاه یاسوج

مزایده بازارچه مرکزی واقع در سایت دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:٥٩ - چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٣٧ - سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦

مزایده بوفه ­های دانشجویی در خوابگاه­ های دانشجویی

مزایده بوفه ­های دانشجویی در خوابگاه­ های دانشجویی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٤٨ - سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦

مزایده خدمات چاپ تکثیر دانشکده­ های علوم انسانی – کشاورزی - علوم پایه و فنی و مهندسی

مزایده خدمات چاپ تکثیر دانشکده­ های علوم انسانی – کشاورزی - علوم پایه و فنی و مهندسی بیشتر بخوانید ...


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>