آگهی مزایده عمومی خودروهای دانشگاه یاسوج
آگهی مزایده عمومی خودروهای دانشگاه یاسوج
 ١٠:٣٠ - دوشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث پارکنیگ و انبار زیر زمینی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث پارکنیگ و انبار زیر زمینی
 ١٠:٤٥ - چهارشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی مناقصه احداث چمن و پیست دومیدانی دانشگاه یاسوج
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث اجرای زیر سازی و آماده سازی برای چمن ورزشی و پیست دومیدانی اطراف چمن ورزشی دانشگاه یاسوج
 ١٠:٠٨ - يکشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث سازه بتنی مجموعه ورزشی دانشگاه یاسوج
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث سازه بتنی مجموعه ورزشی دانشگاه یاسوج
 ٠٨:٥٩ - چهارشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی مناقصه اجرای اسکلت و سقف سوله ورزشی دانشگاه یاسوج
آگهی مناقصه اجرای اسکلت و سقف سوله ورزشی دانشگاه یاسوج
 ١٣:١٤ - يکشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

اطلاعیه دانشگاه یاسوج در خصوص ساخت خوابگاه
اطلاعیه دانشگاه یاسوج در خصوص ساخت خوابگاه
 ١٤:٤٣ - چهارشنبه ٢٣ فروردين ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه احداث خوابگاه به روش ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب‌های تونلی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث خوابگاه به روش ساختمان‌های بتن آرمه با شیوه قالب‌های تونلی
 ١٤:٢٣ - شنبه ١٩ فروردين ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی مناقصه عمومی احداث مخزن بتنی هزار مترمکعبی دانشگاه یاسوج
آگهی مناقصه عمومی احداث مخزن بتنی هزار مترمکعبی دانشگاه یاسوج
 ١٤:٥٩ - دوشنبه ٢٣ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي فراخوان مناقصه دو مرحله‌ای عمومي خدمات و انتظامات (دانشكده های گچساران و چرام)دانشگاه ياسوج
آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات و انتظامات (دانشكده های گچساران و چرام)دانشگاه ياسوج
 ١٦:٠٧ - چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي فراخوان مناقصه دو مرحله‌ای عمومي مربوط به خدمات عمومي شامل (نظافت‌چی، آبدارچی و ...)
آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به خدمات عمومي شامل (نظافت‌چی، آبدارچی و ...)
 ١٦:٠٥ - چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي فراخوان مناقصه دو مرحله‌ای عمومي دانشگاه ياسوج(امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)
آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج(امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)
 ١٥:٥٨ - چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی مناقصه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان اداری، پارکینگ سلف مرکزی و جاده های دسترسی به خوابگاه‌های دانشگاه یاسوج
آگهی مناقصه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان اداری، پارکینگ سلف مرکزی و جاده های دسترسی به خوابگاه‌های دانشگاه یاسوج
 ٠٩:٢٣ - يکشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 صفحه بعدی >>