آگهی، مناقصه و مزایده

تاریخ: ١٣:٥٦ - دوشنبه ٣ مهر ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان خوابگاه متاهلی دانشجویی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان خوابگاه متاهلی دانشجویی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٠٧ - سه شنبه ٢١ شهريور ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای دیوار محوطه دانشکده نفت و گاز گچساران

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای دیوار محوطه دانشکده نفت و گاز گچساران بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٢٣ - يکشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان کلاس های دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان کلاس های دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٠٧ - يکشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٤٨ - سه شنبه ١٤ شهريور ١٣٩٦

آگهي تجدید مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در (دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام) دانشگاه ياسوج

آگهي تجدید مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در (دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام) دانشگاه ياسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٣٧ - شنبه ٤ شهريور ١٣٩٦

آگهی تجدید مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج

آگهی تجدید مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٣١ - شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در (دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام) دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در (دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام) دانشگاه ياسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٣٦ - يکشنبه ١ مرداد ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه اجرای بخشی از سقف کتابخانه و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه اجرای بخشی از سقف کتابخانه و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٣٢ - يکشنبه ١ مرداد ١٣٩٦

آگهی مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج

آگهی مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٥٢ - دوشنبه ٢٦ تير ١٣٩٦

آگهی مناقصه ساختمان پیش‌ساخته با ساندویچ پانل در دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه ساختمان پیش‌ساخته با ساندویچ پانل در دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٧:٥٦ - يکشنبه ١٨ تير ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای بخشی از سقف کتابخانه مرکزی و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای بخشی از سقف کتابخانه مرکزی و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٣٠ - دوشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٦

آگهی مزایده عمومی خودروهای دانشگاه یاسوج

آگهی مزایده عمومی خودروهای دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>