آگهی، مناقصه و مزایده

تاریخ: ١٢:٥٩ - چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٣٧ - سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦

مزایده بوفه ­های دانشجویی در خوابگاه­ های دانشجویی

مزایده بوفه ­های دانشجویی در خوابگاه­ های دانشجویی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٤٨ - سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦

مزایده خدمات چاپ تکثیر دانشکده­ های علوم انسانی – کشاورزی - علوم پایه و فنی و مهندسی

مزایده خدمات چاپ تکثیر دانشکده­ های علوم انسانی – کشاورزی - علوم پایه و فنی و مهندسی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٥٦ - دوشنبه ٣ مهر ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان خوابگاه متاهلی دانشجویی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان خوابگاه متاهلی دانشجویی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٠٧ - سه شنبه ٢١ شهريور ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای دیوار محوطه دانشکده نفت و گاز گچساران

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای دیوار محوطه دانشکده نفت و گاز گچساران بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٢٣ - يکشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان کلاس های دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان کلاس های دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٠٧ - يکشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٤٨ - سه شنبه ١٤ شهريور ١٣٩٦

آگهي تجدید مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در (دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام) دانشگاه ياسوج

آگهي تجدید مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در (دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام) دانشگاه ياسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٣٧ - شنبه ٤ شهريور ١٣٩٦

آگهی تجدید مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج

آگهی تجدید مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٣١ - شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در (دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام) دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در (دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام) دانشگاه ياسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٣٦ - يکشنبه ١ مرداد ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه اجرای بخشی از سقف کتابخانه و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه اجرای بخشی از سقف کتابخانه و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٣٢ - يکشنبه ١ مرداد ١٣٩٦

آگهی مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج

آگهی مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>