آگهی، مناقصه و مزایده

تاریخ: ١٣:٠٢ - يکشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٧

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذاری امور انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 1398 دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام

دانشگاه یاسوج ب در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذاری امور انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 1398 دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:٥٨ - يکشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٧

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی سال 1398 دانشکده نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی (نظافت، پذیرایی، حمل و نقل، فضای سبز، متصدی خوابگاه، سمعی و بصری و امور دفتری) سال 1398 دانشکده نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:٥٦ - شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی سال 1398 دانشکده نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن جرام

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی (نظافت، پذیرایی، حمل و نقل، فضای سبز، متصدی خوابگاه، سمعی و بصری و امور دفتری) سال 1398 دانشکده نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن جرام را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:٥٠ - شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی سال 1398 دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی (نظافت، پذیرایی، حمل و نقل، فضای سبز، متصدی خوابگاه، سمعی و بصری و امور دفتری) سال 1398 دانشگاه یاسوج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٥:٣٤ - شنبه ١٣ بهمن ١٣٩٧

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله­ ای برای آسانسور شماره یک و دو دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد خرید، حمل، نصب، راه­اندازی و اجرای آسانسور شماره یک و دو دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یاسوج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٢٣ - چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧

اصلاحیه شرایط برگزاری مناقصه محدود خرید پهنای باند اینترنت به میزان600 Mbps

دانشگاه یاسوج نظر به خرید بخشی از پهنای باند اینترنت مورد نیاز خود به میزان 600 Mbps بصورت ماهیانه، از طریق برگزاری مناقصه محدود دارد. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٤٥ - شنبه ١٧ آذر ١٣٩٧

شرایط برگزاری مناقصه محدود خرید پهنای باند اینترنت به میزان600 Mbps

دانشگاه یاسوج ، خرید بخشی از پهنای باند اینترنت مورد نیاز خود به میزان 600 Mbps بصورت ماهیانه، با مشخصات ذیل از طریق مناقصه محدود برگزار می کند . بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٣١ - يکشنبه ١١ آذر ١٣٩٧

تمدیدآگهی مناقصه عمومی خریداری زمین جهت احداث ایستگاه کشاورزی (آموزشی و تحقیقاتی) دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد یک قطعه زمین جهت احداث ایستگاه کشاورزی (آموزشی و تحقیقاتی) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٣٥ - پنج شنبه ١٠ آبان ١٣٩٧

آگهی مناقصه عمومی خریداری زمین جهت احداث ایستگاه کشاورزی (آموزشی و تحقیقاتی) دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج ، در نظر دارد یک قطعه زمین جهت احداث ایستگاه کشاورزی (آموزشی و تحقیقاتی) را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٥٤ - چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧

آگهی برگزاری استعلام عمومی آبیاری بارانی تحت فشار محوطه دانشگاه یاسوج

آگهی برگزاری استعلام عمومی آبیاری بارانی تحت فشار محوطه دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٣٦ - يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦

مزایده بازارچه مرکزی واقع در سایت دانشگاه یاسوج

مزایده بازارچه مرکزی واقع در سایت دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٣٧ - سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦

مزایده بوفه ­های دانشجویی در خوابگاه­ های دانشجویی

مزایده بوفه ­های دانشجویی در خوابگاه­ های دانشجویی بیشتر بخوانید ...


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>