آگهی، مناقصه و مزایده

تاریخ: ١٠:٤٥ - چهارشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث پارکنیگ و انبار زیر زمینی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث پارکنیگ و انبار زیر زمینی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٠٨ - يکشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٦

آگهی مناقصه احداث چمن و پیست دومیدانی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث اجرای زیر سازی و آماده سازی برای چمن ورزشی و پیست دومیدانی اطراف چمن ورزشی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٥٩ - چهارشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث سازه بتنی مجموعه ورزشی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث سازه بتنی مجموعه ورزشی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:١٤ - يکشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٦

آگهی مناقصه اجرای اسکلت و سقف سوله ورزشی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه اجرای اسکلت و سقف سوله ورزشی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٤٣ - چهارشنبه ٢٣ فروردين ١٣٩٦

اطلاعیه دانشگاه یاسوج در خصوص ساخت خوابگاه

اطلاعیه دانشگاه یاسوج در خصوص ساخت خوابگاه بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٢٣ - شنبه ١٩ فروردين ١٣٩٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه احداث خوابگاه به روش ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب‌های تونلی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث خوابگاه به روش ساختمان‌های بتن آرمه با شیوه قالب‌های تونلی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٥٩ - دوشنبه ٢٣ اسفند ١٣٩٥

آگهی مناقصه عمومی احداث مخزن بتنی هزار مترمکعبی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی احداث مخزن بتنی هزار مترمکعبی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٦:٠٧ - چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥

آگهي فراخوان مناقصه دو مرحله‌ای عمومي خدمات و انتظامات (دانشكده های گچساران و چرام)دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات و انتظامات (دانشكده های گچساران و چرام)دانشگاه ياسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٦:٠٥ - چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥

آگهي فراخوان مناقصه دو مرحله‌ای عمومي مربوط به خدمات عمومي شامل (نظافت‌چی، آبدارچی و ...)

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به خدمات عمومي شامل (نظافت‌چی، آبدارچی و ...) بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٥:٥٨ - چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥

آگهي فراخوان مناقصه دو مرحله‌ای عمومي دانشگاه ياسوج(امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج(امور انتظامات و حفاظت فيزيکي) بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٢٣ - يکشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥

آگهی مناقصه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان اداری، پارکینگ سلف مرکزی و جاده های دسترسی به خوابگاه‌های دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان اداری، پارکینگ سلف مرکزی و جاده های دسترسی به خوابگاه‌های دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٤٨ - يکشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٥

آگهی مزایده عمومی امور چاپ و تکثیر دانشگاه یاسوج (آبان 95)

آگهی مناقصه عمومی امور چاپ و تکثیر دانشگاه یاسوج (آبان 95) بیشتر بخوانید ...


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>