آگهی، مناقصه و مزایده

تاریخ: ١٢:٤٨ - دوشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٤

مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه یاسوج به استناد آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی در نظر دارد عملیات اجرای عملیات محوطه سازی کتابخانه دانشگاه را به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٤٣ - شنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٤

آگهي فراخوان مناقصه عمومي نگهداري فضاي سبز دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به نگهداري فضاي سبز در دانشگاه ياسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٣٥ - شنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٤

آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات عمومي دانشگاه ياسوج

دانشگاه ياسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٢٢ - چهارشنبه ١٧ دی ١٣٩٣
آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشکده نفت وگاز گچساران بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٠:٢٤ - پنج شنبه ١١ دی ١٣٩٣
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران

اجرای تکمیل پروژه سالن فرهنگی و ورزشی (استخر) دانشگاه

دانشگاه یاسوج در نظر دارد اجرای تکمیل پروژه سالن فرهنگی و ورزشی (استخر) دانشگاه با مشخصات و شرایط ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید. بیشتر بخوانید ...


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6