چشم انداز دانشگاه

چشم انداز مصوب

دانشگاه یاسوج به عنوان «محل درج شعار دانشگاه»، با توکل به پروردگار متعال و اتکا به ظرفیت های بالقوه انسانی و طبیعی و با رویکردی سیستمی برای خلق آینده ای مطلوب از طریق بازشناسی رابطه انسان و طبیعت، انسان و فناوری و انسان و جامعه و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی بر آن است در راستای تحقق اسناد بالادستی، نهادی دانایی محور، کارآفرین و اثربخش در سطح ملی و منطقه ای باشد.