ماموریت

ماموریت دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با تکیه بر تعالیم دین مبین اسلام و در راستای تحقق سیاستها و اهداف کلان نظام آموزش عالی کشور در افق 1404، ماموریت دارد که:

 

  1. همسو با استانداردهای معتبر، به تربیت نیروهای متخصص متعهد، کارآفرین و اخلاق مدار بپردازد.

  2. برای رسیدن به بالاترین سطح توسعه پایدار ملی، به فعالیتهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای مورد نیاز استان، منطقه، کشور و جهان اهتمام ویژهای نماید.

  3. حمایت ویژه ای از نوآوری و تجاری سازی دست آوردهای علمی و فناوری بعمل آورد.

  4. با پرورش اندیشه نقاد، خلاق و مراقبتی در دانشجویان زمینه یادگیری مادام العمر را فراهم سازد.

  5. زمینه رهبری فرهنگی جوانان دانشجو را فراهم آورد.