اخبار > اردوی زیارتی دانشجویان دختر دانشگاه برگزار شدسه شنبه ١٢ آذر ١٣٩٨ :: ٠٩:٤٣

اردوی زیارتی دانشجویان دختر دانشگاه برگزار شد

این اردو به همت کانون فرهنگی و هنری نفس پاک معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار شد.

اردوی زیارتی دانشجویان دختر دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اردوی زیارتی تعداد 65 دانشجویان دختر دانشگاه در امام زاده قاسم (ع) یاسوج برگزار شد .

در این اردوی زیارتی که از سوی کانون فرهنگی و هنری نفس پاک معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد رئیس و معاونین دانشگاه نیز حضور داشتند .


  دراین اردوی یک روزه، دانشجویان درکارگاه آسیب های اجتماعی ، مهارت های زندگی شرکت کردند و جناب آقای دکتر تقوایی از مشاوره دانشگاه مطالبی را در زمینه آسیب های اجتماعی از جمله مواد مخدر بیان کردند .


قرائت دعای توسل و ضیافت شام نیز از دیگر برنامه های این اردو بود .