اخبار > فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت بادچهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ :: ٠٨:٥٩

فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

                              *روابط عمومی دانشگاه*