سه شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٦ :: ١١:٥٩

اطلاعیه شماره 2 - اصلاحیه تاریخ مراجعه تکمیل ظرفیت دکتری سال 1396

اطلاعیه شماره 2 - اصلاحیه تاریخ مراجعه تکمیل ظرفیت دکتری سال 1396

اطلاعیه شماره 2 - اصلاحیه تاریخ مراجعه تکمیل ظرفیت دکتری سال 1396

بدین وسیله به اطلاع متقاضیان شرکت در مصاحبه دکتری شیمی آلی - نوبت دوم میرساند

در صورت تعطیلی قطعی 6 آذر ماه در روز 7 آذر ماه مراجعه نمایند.