اخبار > قابل توجه کلیه پیمانکاران و طرف حسابهای دانشگاه یاسوجيکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٦ :: ١٠:٤٢

قابل توجه کلیه پیمانکاران و طرف حسابهای دانشگاه یاسوج

قابل توجه کلیه پیمانکاران و طرف حسابهای دانشگاه یاسوج

قابل توجه کلیه پیمانکاران و طرف حسابهای دانشگاه یاسوج

احتراماً باتوجه به ابلاغ تخصیص اعتبار طرح تعمیرات اساسی ، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی در قالب اسناد خزانه اسلامی بدینوسیله اعلام   می دارد کلیه کسانی که تاکنون از محل های یاد شده خدمات یا تجهیزاتی به دانشگاه ارائه نموده اند با لحاظ زمان کم باقیمانده، برای تکمیل مدارک و مستندات قانونی خود جهت معرفی به خزانه و دریافت مطالبات حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 96/10/03 به واحد تدارکات (آقایان روان سالار - یوسفی) مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف مطالبات خود اقدام نمایند. بدیهی است دانشگاه در خصوص کسانی که در موعد اعلام شده اقدام ننمایند مسئولیتی نخواهد داشت و عواقب بعدی در خصوص عدم پرداخت مطالبات  به عهده افراد مذکور می باشد. ضمناً مهلت قانونی یادشده تمدید نخواهد شد.

 

 

 

امور مالی دانشگاه یاسوج