اخبار > شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم ریاست دکتر عریان را تایید کرد.چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧ :: ١٥:١٥

شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم ریاست دکتر عریان را تایید کرد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم ریاست دکتر عریان را تایید کرد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم ریاست دکتر عریان را تایید کرد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم ریاست دکتر عریان را تایید کرد.

به نقل از خبرگزاری دانشجو:

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از انتخاب 16 نفر از روسای دانشگاه‌های کشور در کمیته انتخاب روسای دانشگاه‌ها خبر داد.

مخبر دزفولی اظهار داشت: در جلسه 809 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در تاریخ 29/3/97 تشکیل گردید، 16 نفر از روسای دانشگاه‌های کشور انتخاب شدند که دکتر احمد عریان یکی از این افراد می‌باشد.