اخبار > ادامه دیدارهای مشترک رئیس دانشگاه و استاندار استان با مدیران کشوری در تهراندوشنبه ٤ تير ١٣٩٧ :: ١٥:١١

ادامه دیدارهای مشترک رئیس دانشگاه و استاندار استان با مدیران کشوری در تهران

دیدارهای مهم رئیس دانشگاه در تهران

ادامه دیدارهای مشترک رئیس دانشگاه و استاندار استان با مدیران کشوری در تهران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس دانشگاه یاسوج به همراه جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه با معاون اقتصادی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس گروه توسعه ملی ایران، مدیر توسعه منابع صنایع پتروشیمی کشور و مدیرکل حوزه ریاست بانک ملی ایران دیدار و گفت و گو نمود.

بیان مشکلات و موانع توسعه دانشگاه یاسوج، جذب حمایت‌های مالی و پژوهشی دانشگاه، حمایت از اعضای هیات علمی پژوهشگر از جمله مباحث مطرح‌شده در این دیدارها بود.

براساس این گزارش  بیان مشکلات زیرساختی و عمرانی دانشگاه، تخصیص بودجه لازم جهت تملک اراضی مورد نیاز دانشکده کشاورزی و اعتبارات لازم جهت ساخت استادسرای دانشگاه یاسوج از دیگر مطالب مطرح‌شده در این جلسات بود.

در بخشی از این دیدارها که استاندار استان نیز حضور داشت بر انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و تقویت همکاری‌های دوجانبه دانشگاه یاسوج و صنعت پتروشیمی کشور تاکید شد.

دکتر عریان در این سفر بر نگاه ویژه به خیرین در امر دانشگاه‌سازی و تجهیز مراکز علمی تاکید کرد.

این خبر در حال تکمیل است...


.